Děti

Naučte své dítě hýbat se s láskou!

Nabízíme Vám veselé lekce cvičení, které se hravou formou zaměřují na pohybovou aktivitu a rozvoj hrubé a jemné motoriky dětí.

Hlásit se můžete na následující lekce:

HÝBÁNEČKY – cvičení pro nejmenší děti s rodiči, 1-3 roky

HÝBANKY – zdravé nožky, rovná záda, 4-6 let

HÝBEME SE!  – rozvíjíme správné pohybové dovednosti, od 6 let

Pololetní permanentka – 2900,- Kč

Zakoupená permanentka je cenově zvýhodněná a platí jedno pololetí bez omezení. Nemusíte se na hodiny omlouvat. Jednotlivé lekce lze, po domluvě, libovolně kombinovat. V případě absence se poplatek nevrací.

Permanentka 10 lekcí  – 1500,- Kč

Permanentka je platná na konkrétní den v týdnu, lekci lze omluvit do 9-ti hodin v den cvičení, bez omluvy hodina propadá. Z 10-ti lekcí lze omluvit pouze 3 lekce, které lze nahradit v jiný den bez nároku na vrácení poplatku.

Ukázková hodina – 200,- Kč

Na základě vystaveného dokladu lze čerpat příspěvek zdravotní pojišťovny.

Omluvy a rezervace psát na: Jana Vítková – 727 990 857,  czp.jana@gmail.com

Těšíme se na Vás !