Individuální péče

Primárním posláním centra je individuální péče o pohybový aparát dětí a dospělých, jeho korekce a údržba.  U nás naleznete pomoc při zvládnutí běžných pohybových aktivit i výkonnostního či vrcholového sportu.

Bolesti pohybového aparátu jsou čím dál častějším a život omezujícím jevem v dnešní společnosti. Úbytek přirozeného pohybu, stejně jako jednostranný sport mohou přinášet problémy se zády, klouby či svaly.
Neignorujte počínající bolest zad a navštivte pohybového specialistu pokud cítíte změny na svém těle. Včasné odhalení důvodu změn přináší dřívější úlevu od bolesti a pomáhá předejít jejímu prohloubení.

Co obnáší návštěva pohybového specialisty ?

  • Vstupní konzultace – rozhovor o zdravotních potížích, pohybových návycích, fyzické zdatnosti.
  • Analýza – objektivní posouzení držení těla, odhalení špatného postavení páteře či různých deformit v postavení pánve, nohou, kloubů, svalů…
    Pozorování probíhá při stoji i pohybu.
  • Prevence – pohybový specialista Vám pomůže vyvarovat se špatným pohybovým návykům.
  • Vyšetření chodidel na přístroji Podocam.
  • Na základě výsledků navrhneme vhodné korekční cviky zohledňující pohybové možnosti každého klienta.
  • Sjednání termínu kontrolního setkání.
Máte zájem o naše služby? Konktaktujte nás na 727 990 857.