Jsem dívka

Seberozvojová, prožitková a relaxační skupina pro dívky.

Jednotlivé lekce budou zaměřené na rozvoj vnitřní tvořivosti, sebevnímání a podporu vlastních schopností.

Budeme pracovat pohybem i slovem, skupinově i individuálně.

Budeme pracovat s relaxačními technikami, ale vyzkoušíme i různé druhy cvičení tak, aby každá hodina byla jiná a zajímavá.

  • uzavřená skupina, 5 – 8 dívek ve skupině
  • Pro dívky  ve věku 10+ 
  • Doba jedné lekce: 60 minut 
  • Lekce na sebe navazují, celkem 10 setkání  s odlišnou náplní 
  • Cena za lekci: 180,-
  • Čas: odpoledne 1 x za týden, dle zájmu
Máte zájem o naše služby? Konktaktujte nás na 727 990 857.