Radioporadna: Jaroslava Morávková – technika tejpování – Víte na co je kineziotaping?

Uslyšíte užitečné rady z úst lékařských a dalších odborníků i poutavé vyprávění zajímavých osobností. Naším cílem a přáním je přispět k porozumění a k pochopení vzájemných souvislostí.

Dále pokračuje v pečlivém sledování vývoje venkovních teplot a v případě dlouhodobějšího oteplení bude pružně reagovat. Předávací stanice Pražské teplárenské jsou vybaveny automatickou regulací, která při zvýšení venkovních teplot automaticky zareguluje provozovaná zařízení a omezí vytápění, aby nedocházelo k plýtvání energií.

U předávacích stanic, které nejsou provozovány jejími společnostmi, je v případě potřeby nutné nejdříve kontaktovat jejich provozovatele.